"Met eenvoud maak je het verschil"

 

Spandraad verlichting

Locatie: Enkhuizen - Emplacement
Opdrachtgever: SPIE Nederland B.V.

Omschrijving
Het maken van het uitvoeringsontwerp voor het Kevlar ophangingsysteem.

Het monteren van 1200 meter Kevlar spankabel met daaraan 57 armaturen voor twee servicepaden, inclusief het plaatsen twee afspanvoorzieningen d.m.v. klapankers.
Het leveren van de bevestigingsconstructie t.b.v. de aansluitkasten en sensoren.
Het monteren van 9 aansluitkasten en 15 sensoren aan de portalen t.b.v. licht- en besturingsinstallatie.


Lichtberekeningen diverse
Stations

Opdrachtgevers:
VolkerRail Nederland B.V.
Strukton Worksphere B.V.
LichtNL B.V.

Omschrijving
Het opstellen van diverse lichtberekeningen voor het "Programma Verlichting Landelijk" (PVL) van ProRail. Binnen dit programma wordt de conventionele verlichting vervangen door ledverlichting.

De lichtberekeningen zijn opgesteld in het programma DIALux evo conform de door ProRail opgestelde richtlijn "Verlichting van de transferfunctie" (RLN00012-V009).

Spandraad verlichting

Locatie: Watergraafsmeer - Emplacement NedTrain
Opdrachtgever: NedTrain

Omschrijving
Het leveren en monteren van ongeveer 60 meter Kevlar spankabel met daaraan 6 armaturen voor een uitbreiding van het servicepad. Een uitdaging was de bevestiging aan de gevel van het pand. Aan de achterzijde van de gevel zit de hoogspanningsinstallatie van de bovenleiding. Deze installatie is compleet opgeleverd met een compacte verdeelkast met licht donker schakeling.


Spandraad verlichting

Locatie: Alkmaar - Emplacement ProRail / NedTrain
Opdrachtgever:
Dura Vermeer Railinfra

Omschrijving
Het leveren en monteren van ongeveer 4000 meter Kevlar spankabel. Het monteren en aansluiten van 90 armaturen aan de spankabels. Het leveren en monteren van drie verdeelkasten. Bij dit project hebben wij onze opdrachtgever ondersteund met een specifiek deel van de engineering. Op de foto hiernaast is het prachtige resultaat te zien!


Wayfinding
Locatie:
Amsterdam
Opdrachtgever: GVB

Omschrijving
Binnen het bestaande net in Amsterdam is van 31 metrostations de Wayfinding geheel vervangen en/of verbeterd. Het betrof zowel de Oostlijn als de Ringlijn uiteenlopend van route-informatie op de perrons, bij de ingangen en stationshallen, maar ook nieuw te plaatsen triangels en kubussen bij de entrees op straatniveau. Hierbij hebben we onze opdrachtgever ondersteund met advies, engineering en directievoering.

Pilot project - Spuitwaterinstallatie Friese Sluis

Locatie: Lemmer

Opdrachtgever: Provincie Flevoland

Omschrijving
De Provincie Flevoland is verantwoordelijk voor diverse sluizen in het areaal, welke op afstand bediend worden. Het komt regelmatig voor dat er drijfvuil achter de deuren terecht komt. Deze aanzienlijk grote obstakels zorgen ervoor dat de deuraandrijving in de storing valt, en dat er een monteur op locatie het obstakel moet verwijderen en de installatie weer in rust positie moet brengen. Om dit te voorkomen is er een pilot spuitwater installatie aangebracht op de Friese sluis. Hierbij hebben we onze opdrachtgever ondersteund met advies, afstemming met het waterschap, pre-engineering en directievoering.


Lichtmetingen
Locatie: Rotterdam, Zoetermeer, Den Haag - NS Stations
Opdrachtgever: Strukton Rail

Omschrijving
Op diverse NS Stations is door onze opdrachtgever de verlichting vervangen en/of uitgebreid. Deze aanpassing en/of uitbreiding moet worden getoetst aan de gestelde eisen. Om dit in kaart te brengen hebben wij lichtmetingen uitgevoerd en dit verwerkt in overzichtelijke rapportages.


Raillight

Omschrijving
Productontwikkeling van een zelf ontworpen verlichtingsarmatuur welke toegepast kan worden binnen de spoorwegen.


Vervangen distributie transformatoren
Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever:
GVB

Omschrijving
De transformatoren van de metrostations in Amsterdam zijn 40 jaar oud en moeten vervangen worden. Voor dit project stellen wij het bestek op en verzorgen de directievoering.