"Met eenvoud maak je het verschil"

 


Spandraad verlichting

Locatie: Overslag terrein - Rotterdam
Opdrachtgever: Vopak Nederland B.V.

Omschrijving


Het monteren van 180 meter Kevlar spankabel in een dubbeldraadsprincipe. Het monteren en aansluiten van 15 industriële armaturen aan de spankabels. Het leveren en monteren van twee spanmasten en bijbehorende schroeffundaties. Het ontwerp is gemaakt om te voldoen aan alle eisen binnen de Petrochemische industrie.

Om de installatie zo "slank" mogelijk te maken is er gekozen om schroeffundaties toe te passen welke schoren of grote fundaties overbodig maken 


FibreOptic Cable

Locatie: Schiphol - Station
Opdrachtgever: SPIE Nederland B.V.

Omschrijving

Het monteren van bijna 5000 meter warmte detekterende glasvezelkabel doormiddel van daarvoor speciaal bestemde kabelbeugels. Gezamenlijk met de Firma Spie en Prorail hebben we het ontwerp opgesteld en conform het ontwerp binnen de gestelde tijd uitgevoerd.I.v.m. de kwetsbaarheid van de glasvezelkabel hebben we hier een specifieke werkmethodiek voor toegepast.

Door de reeds aangevraagde Buitendienst stelling is de werkvoorbereiding en uitvoering in een bijzonder krap tijdbestek uitgevoerd.
 

Spandraad verlichting

Locatie: Enkhuizen - Emplacement
Opdrachtgever: SPIE Nederland B.V.

Omschrijving

Het monteren van 1300 meter Kevlar spankabel in een dubbeldraadsprincipe. Het monteren en aansluiten van 67 armaturen aan de spankabels. Het leveren en monteren van zes verdeelkasten en 19 sensoren. Bij dit project hebben het detailontwerp voor de spankabel en al het toebehoren gemaakt.

De bestaande constructie bleek niet te voldoen een de gestelde eis, hiervoor hebben we twee klapankers aangebracht welke de bestaande constructie ondersteunen.   

 


Spandraad verlichting

Locatie: Watergraafsmeer - Emplacement NedTrain
Opdrachtgever: NedTrain

Omschrijving
Het leveren en monteren van ongeveer 60 meter Kevlar spankabel met daaraan 6 armaturen voor een uitbreiding van het servicepad. Een uitdaging was de bevestiging aan de gevel van het pand. Aan de achterzijde van de gevel zit de hoogspanningsinstallatie van de bovenleiding. Deze installatie is compleet opgeleverd met een compacte verdeelkast met licht donker schakeling.


Spandraad verlichting

Locatie: Alkmaar - Emplacement ProRail / NedTrain
Opdrachtgever:
Dura Vermeer Railinfra

Omschrijving
Het leveren en monteren van ongeveer 4000 meter Kevlar spankabel. Het monteren en aansluiten van 90 armaturen aan de spankabels. Het leveren en monteren van drie verdeelkasten. Bij dit project hebben wij onze opdrachtgever ondersteund met een specifiek deel van de engineering. Op de foto hiernaast is het prachtige resultaat te zien!


Wayfinding
Locatie:
Amsterdam
Opdrachtgever: GVB

Omschrijving
Binnen het bestaande net in Amsterdam is van 31 metrostations de Wayfinding geheel vervangen en/of verbeterd. Het betrof zowel de Oostlijn als de Ringlijn uiteenlopend van route-informatie op de perrons, bij de ingangen en stationshallen, maar ook nieuw te plaatsen triangels en kubussen bij de entrees op straatniveau. Hierbij hebben we onze opdrachtgever ondersteund met advies, engineering en directievoering.

Pilot project - Spuitwaterinstallatie Friese Sluis

Locatie: Lemmer

Opdrachtgever: Provincie Flevoland

Omschrijving
De Provincie Flevoland is verantwoordelijk voor diverse sluizen in het areaal, welke op afstand bediend worden. Het komt regelmatig voor dat er drijfvuil achter de deuren terecht komt. Deze aanzienlijk grote obstakels zorgen ervoor dat de deuraandrijving in de storing valt, en dat er een monteur op locatie het obstakel moet verwijderen en de installatie weer in rust positie moet brengen. Om dit te voorkomen is er een pilot spuitwater installatie aangebracht op de Friese sluis. Hierbij hebben we onze opdrachtgever ondersteund met advies, afstemming met het waterschap, pre-engineering en directievoering.


Lichtmetingen
Locatie: Rotterdam, Zoetermeer, Den Haag - NS Stations
Opdrachtgever: Strukton Rail

Omschrijving
Op diverse NS Stations is door onze opdrachtgever de verlichting vervangen en/of uitgebreid. Deze aanpassing en/of uitbreiding moet worden getoetst aan de gestelde eisen. Om dit in kaart te brengen hebben wij lichtmetingen uitgevoerd en dit verwerkt in overzichtelijke rapportages.


Raillight

Omschrijving
Productontwikkeling van een zelf ontworpen verlichtingsarmatuur welke toegepast kan worden binnen de spoorwegen.