Emplacement Eindhoven deel MO4

Locatie: Eindhoven
Opdrachtgever: Dura Vermeer

Omschrijving:

Het project bestaat uit:

 -  2 lichtlijnen met elk  36 armaturen opgehangen aan een dubbeldraads uitgevoerde spankabel welke boven de         servicepaden is aangebracht doormiddel van galgmasten

-  servicepaden welke aangelicht zijn door in totaal 33 lichtmasten

-  1 inspectie pad welke is aangelicht door ons eigen Raillight concept, in totaal 85 Raillights

Het geheel wordt aangestuurd doormiddel van sensoren welke op diverse plekken zijn aangebracht.
 Emplacement Roosendaal spoor 35 & 36

Locatie: Roosendaal
Opdrachtgever: FlexcoRail

Omschrijving:

Voor onze vaste partner flexcorail heeft tedel bv een compleet verlichtingsontwerp gemaakt voor de sporen 35 & 36. Deze sporen zijn uitgerust met ons Raillight concept.

doormiddel van 4 voedingsputten hebben we in totaal bijna 500 meter kunnen verlichten met een minimaal vermogen.

door het plaatsen van Raillights is het pad veilig beloopbaar zonder hinderlijke lichtoverlast richting de omgeving.

tedel heeft het Raillight-concept compleet geleverd incl. tussenkabels, beugels en voedingsputten.


 Goederenweg Arnhem

Locatie: arnhem
Opdrachtgever: Lichtnl

Omschrijving

Het project bestaat uit:

 langs de nieuw gebouwde goederenweg te arnhem heeft tedel in opdracht van lichtnl de verlichting mogen realiseren.

de verlichting bestaat uit 12 meter masten welke doormiddel van een grondstuk straks langs de nieuwe weg zijn geplaatst.

de verlichting wordt doormiddel van een schemerschakelaar in samenwerking met een aanwezigheids detektie geschakeld,    bij geen aanwezigheid brandt de verlichting wanneer deze ingeschakeld wordt door de schemerschakelaar op 10%, wanneer iemand de weg betreedt wordt de verlichting naar 100% geschakeld waardoor er een behoorlijke energie besparing wordt gerealiseeerd 


Portaalverlichting IJtram

Locatie: Amsterdam t.b.v. het GVB
Opdrachtgever: Dura Vermeer

Omschrijving

Het leveren en monteren van 76 armaturen aan de onderzijde van de portalen incl. op- en doorvoerleidingen, installatiekasten en verdeler.

Door de geringe afstand van de portalen onderling is portaal verlichting een goede optie, doordat we de standaard beugel van het armatuur hebben vervangen door een eigen speciaal hiervoor ontworpen beugel hebben we een strakke en slanke installatie kunnen maken waardoor de installatie opgaat in het geheel.

het geheel wordt aangestuurd door 16 effectief geplaatste sensoren.

Voor de nieuwe wasplaats zijn twee speciale beugels geplaatst om de armaturen naadloos op te laten gaan in de installatie. 

Spandraad verlichting de Vork

Locatie: Groningen - Emplacement ProRail / NedTrain
Opdrachtgever: 
Strukton

Omschrijving
Het leveren en monteren van ruim 14000 meter Kevlar spankabel. Het monteren en aansluiten van 250 armaturen aan de spankabel en het leveren en monteren van 27 sensoren t.b.v. de aansturing per pad. Bij dit project hebben wij onze opdrachtgever ondersteund met een specifiek deel van de engineering.

het geheel bestaat uit een 3-tal losse delen, te weten: Landelijk (met bovenleiding), Regionaal (zonder bovenleiding) en de Tankplaat.   De gehele installatie is in slechts 5 weken gemonteerd en getest en opgeleverd incl. alle daarvoor benodigde documenten. 

Opstelplaats Amstelveen

Locatie: Opstelplaats Legmeerpolder - Amstelveen
Opdrachtgever: Viales

Omschrijving

Het leveren en monteren van een Kevlar spankabel in een Kettingophanginsprincipe. Het monteren en aansluiten van 28 industriële armaturen aan de spankabels. 

Het spankabelsysteem is opgehangen in een  "Kettingophanging"  waarbij  er gebruik gemaakt wordt van een "hangkabel" en een "spankabel" welke onderling verbonden worden met daarvoor bestemde litzes.

Op deze wijze wordt er een gehele horizontale ophanging gecreëerd.

de gehele installatie is gespannen tussen 6 speciaal hiervoor geconstrueerde masten

De installatie zorgt voor een zeer goede verlichting zonder dat er objecten in het pad staan en zo zorgt dit voor een veilige werkomgeving voor de gebruikers.


RailLight verlichting

Locatie: Station Roosendaal - Roosendaal 
Opdrachtgever: ProRail

Omschrijving

Het plaatsen van 60 RailLight armaturen met een onderlinge afstand van twee meter die vanuit drie voedingspunten gevoed worden.

Door de compacte opstelling van de sporen bij Station Roosendaal is het plaatsen van lichtmasten of ander verlichtingsconcepten een onmogelijke opgave. Door het toepassen van het RailLight concept is er voldoende verlichting op de juiste plek, met minimale middelen.

De verlichting van het pad komt ruim boven de gestelde eis, zonder dat er objecten het lopen van personeel belemmerd.

De ontworpen onderlinge afstand blijkt in de praktijk de meest efficiënte verhouding tussen opbrengst en kosten is.

Al met al een perfecte toepassing voor deze situatie.Lichtmasten en leuningverlichting

Locatie: Railterminal - Venlo 
Opdrachtgever: Dura Vermeer B.V.

Omschrijving


Het plaatsen en afmonteren van 63 Lichtmasten en 250 armaturen t.b.v. leuningverlichting

Tevens 36x besturing/drivers kasten incl. sensorschakelingen en aanwezigheidsschakelingen.

Het resultaat is fantastisch om te zien.Spandraad verlichting

Locatie: Opstelterrein Tram - Nieuwegein
Opdrachtgever: Strukton B.V.

Omschrijving

Het leveren en monteren van 2100 meter Kevlar spankabel in een dubbeldraadsprincipe. Het monteren en aansluiten van 63 industriële armaturen aan de spankabels. 

Het spankabelsysteem is opgehangen in een  "dynamische" wijze waardoor er enkel verticale belasting op de standaard uithouders komt te staan en deze vrij zijn om te bewegen om de rijdraden de mogelijkheid te geven te bewegen. 

De installatie zorgt voor een zeer goede verlichting zonder dat er objecten in het pad staan en zo zorgt dit voor een veilige werkomgeving voor de gebruikersSpandraad verlichting

Locatie: RCB terrein - Rotterdam Botlek
Opdrachtgever: Vopak Terminal Botlek B.V.

Omschrijving

Het monteren van 180 meter Kevlar spankabel in een dubbeldraadsprincipe. Het monteren en aansluiten van 15 industriële armaturen aan de spankabels. Het leveren en monteren van twee spanmasten en bijbehorende schroeffundaties. Het ontwerp is gemaakt om te voldoen aan alle eisen binnen de Petrochemische industrie.

Om de installatie zo "slank" mogelijk te maken is er gekozen om schroeffundaties toe te passen welke schoren of grote fundaties overbodig maken


 

FibreOptic Cable

Locatie: Schiphol - Station
Opdrachtgever: SPIE Nederland B.V.

Omschrijving

Het monteren van bijna 5000 meter warmte detekterende glasvezelkabel doormiddel van daarvoor speciaal bestemde kabelbeugels. Gezamenlijk met de Firma Spie en Prorail hebben we het ontwerp opgesteld en conform het ontwerp binnen de gestelde tijd uitgevoerd.I.v.m. de kwetsbaarheid van de glasvezelkabel hebben we hier een specifieke werkmethodiek voor toegepast.

Door de reeds aangevraagde Buitendienst stelling is de werkvoorbereiding en uitvoering in een bijzonder krap tijdbestek uitgevoerd.

Spandraad verlichting

Locatie: Enkhuizen - Emplacement
Opdrachtgever: SPIE Nederland B.V.

Omschrijving

Het monteren van 1300 meter Kevlar spankabel in een dubbeldraadsprincipe. Het monteren en aansluiten van 67 armaturen aan de spankabels. Het leveren en monteren van zes verdeelkasten en 19 sensoren. Bij dit project hebben het detailontwerp voor de spankabel en al het toebehoren gemaakt.

De bestaande constructie bleek niet te voldoen een de gestelde eis, hiervoor hebben we twee klapankers aangebracht welke de bestaande constructie ondersteunen. 


Spandraad verlichting

Locatie: Watergraafsmeer - Emplacement NedTrain
Opdrachtgever: NedTrain

Omschrijving
Het leveren en monteren van ongeveer 60 meter Kevlar spankabel met daaraan 6 armaturen voor een uitbreiding van het servicepad. Een uitdaging was de bevestiging aan de gevel van het pand. Aan de achterzijde van de gevel zit de hoogspanningsinstallatie van de bovenleiding. Deze installatie is compleet opgeleverd met een compacte verdeelkast met licht donker schakeling.


Spandraad verlichting

Locatie: Alkmaar - Emplacement ProRail / NedTrain
Opdrachtgever:
Dura Vermeer Railinfra

Omschrijving
Het leveren en monteren van ongeveer 4000 meter Kevlar spankabel. Het monteren en aansluiten van 90 armaturen aan de spankabels. Het leveren en monteren van drie verdeelkasten. Bij dit project hebben wij onze opdrachtgever ondersteund met een specifiek deel van de engineering. Op de foto hiernaast is het prachtige resultaat te zien!


Wayfinding
Locatie:
Amsterdam
Opdrachtgever: GVB

Omschrijving
Binnen het bestaande net in Amsterdam is van 31 metrostations de Wayfinding geheel vervangen en/of verbeterd. Het betrof zowel de Oostlijn als de Ringlijn uiteenlopend van route-informatie op de perrons, bij de ingangen en stationshallen, maar ook nieuw te plaatsen triangels en kubussen bij de entrees op straatniveau. Hierbij hebben we onze opdrachtgever ondersteund met advies, engineering en directievoering.

Pilot project - Spuitwaterinstallatie Friese Sluis

Locatie: Lemmer

Opdrachtgever: Provincie Flevoland

Omschrijving
De Provincie Flevoland is verantwoordelijk voor diverse sluizen in het areaal, welke op afstand bediend worden. Het komt regelmatig voor dat er drijfvuil achter de deuren terecht komt. Deze aanzienlijk grote obstakels zorgen ervoor dat de deuraandrijving in de storing valt, en dat er een monteur op locatie het obstakel moet verwijderen en de installatie weer in rust positie moet brengen. Om dit te voorkomen is er een pilot spuitwater installatie aangebracht op de Friese sluis. Hierbij hebben we onze opdrachtgever ondersteund met advies, afstemming met het waterschap, pre-engineering en directievoering.


Lichtmetingen
Locatie: Rotterdam, Zoetermeer, Den Haag - NS Stations
Opdrachtgever: Strukton Rail

Omschrijving
Op diverse NS Stations is door onze opdrachtgever de verlichting vervangen en/of uitgebreid. Deze aanpassing en/of uitbreiding moet worden getoetst aan de gestelde eisen. Om dit in kaart te brengen hebben wij lichtmetingen uitgevoerd en dit verwerkt in overzichtelijke rapportages.


RailLight

Omschrijving
Productontwikkeling van een zelf ontworpen verlichtingsarmatuur welke toegepast kan worden binnen de spoorwegen.